Kompetencer

Daglig bogføring

 1. Fakturering og debitor
 2. bogføring
 3. Kreditorkontakt og kreditorafstemninger
 4. Indberetning til offentlige myndigheder
 5. Årsafslutning og klargøring til revision
 6. Kontakt til revisor
 7. Assistance ved budget udarbejdelse•
 8. Assistance ved opstart af virksomhed
 9. Likviditet opgaver
 10. Lønbehandling
 11. Ansættelseskontrakter
Bogføring/ Afstemning
 1. Bogføring af bilag
 2. Daglig bogføring af indbetalinger og udbetalinger
 3. Udarbejdelse af saldobalance
 4. Afstemning af likvide beholdninger: bank, kasse, giro
 5. Afstemning af debitorer og kreditorer
 6. Diverse bogføring, Øvrige relevante afstemninger og opfølgningen
 7. Indberetning til skat
Debitor & kreditstyring/
moms
 1. Debitorbogholderi, herunder rykkerprocedure og anden korrespondance
 2. Fakturering
 3. Kreditorstyring

Moms:

 1. EU
 2. Halvårligt
 3. Kvartalsvis
 4. Månedsvis

Lønadministration

 1. Lønbehandling
 2. Afstemning af løn og gager
 3. Ansættelseskontrakter
 4. Personalepolitikker
 5. Konsulenthjælp ved opstart af virksomhed m.m.
 6. Konsulenthjælp ved at lukke af virksomhed m.m
 7. .Optimerende procedure/rutiner til afdelingen
 8. Administrativ assistance