FINANCIAL SERVICES, BOOK KEEPING AND MARKETING

Sonne Service is...

FINANCIAL SERVICES & BOOK KEEPING

Do you need help with

financial controlling?
Kursusbetingelser for Lønskolen


Vi anbefaler, at du læser kursusbetingelserne, inden du tilmelder dig et kursus fra Lønskolen.

Så kender du dine rettigheder og vores retningslinjer.


Tilmelding


Tilmelding til et kursus skal ske via www.lonskolen.dk eller

via Lønskolens kursusadministration. Du vil som minimum altid blive

bedt om at opgive navn, virksomhed, adresse, CVR-nr. og e-mailadresse.


Vi gør opmærksom på, at din tilmelding er bindende og at en eventuel afbestilling altid skal ske skriftligt til kursus@lonskolen.dk


Bekræftelse


Når du tilmelder dig ét af vores kurser, vil du med det samme modtage en kvittering fra os på din tilmelding.


Så snart din tilmelding er registreret i vores system, vil du modtage

en e-mail fra os med en endelig bekræftelse på din tilmelding.


Hvis du ikke modtager bekræftelsen i løbet af nogle dage, vil vi bede dig kontakte vores kursusafdeling på kursus@lonskolen.dk eller telefon 4816 6000.


Afbestilling


Skulle du blive forhindret i at deltage, er vores afbestillingsbetingelser følgende:


  • Hvis du afbestiller mindst 21 dage før kursusstart, fakturerer vi dig ikke for kurset.
  • Hvis du afbestiller mellem otte og 20 dage før kursets start, bliver du faktureret 50% af prisen for kurset.
  • Og endelig bliver du faktureret for hele beløbet for kurset, hvis du afbestiller mellem nul og syv dage før kursusstart.


Du er velkommen til at overdrage din plads på kurset til en kollega. Vi skal blot have besked om ændringen via e-mail på kursus@lonskolen.dk senest to hverdage før kursusdatoen.


Hvis du udebliver fra kurset, vil du blive faktureret hele kursusbeløbet


Betalingsbetingelser


Du får tilsendt en faktura til betaling efter kurset. Betalingsfristen er 14 dage fra fakturadato.


Aflysning


Vi forbeholder os retten til at aflyse et kursus senest fem

arbejdsdage før kursets start. Senere aflysning vil kun forekomme, hvis

underviseren akut bliver ude af stand til at varetage undervisningen på

grund af sygdom eller force majeure.


Ved eventuel aflysning vil du få direkte besked.


Lønskolens oplysningspligt til din kursusregistrering


Når du tilmelder dig et af vores kurser, indsamler vi oplysninger om

dig og din virksomhed. Det gør vi for at kunne registrere dig som

deltager og for at kunne sende dig information i forbindelse med din

deltagelse via e-mail.


Vi opbevarer kun oplysningerne, så længe det er relevant for din

deltagelse på kurset, og vi videregiver ikke oplysningerne til

tredjepart. Du kan læse detaljerne i vores privatlivspolitik.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til kursus@lonskolen.dk.

FINANCIAL SERVICES & BOOK KEEPING

Do you need help with daily accounting, receipts & invoices

if you are struggling with your own daily updates for bookkeeping, then let us handle it, so you can focus on your main product or service

FINANCIAL SERVICES & BOOK KEEPING

Do you need more customers?

Do you need to increase the customerbase?

When your business or service has be promoted and increase the customer base, we can also help you with marketing such as campaigns on Social Media, marketing materials, layout & presentations -

Scroll to Top