Stor pakke:

Regnskabsføring: Dette inkluderer bogføring af indtægter og udgifter, momsrapportering, budgettering, regnskabsanalyse og mere.

Skatterådgivning: Dette omfatter hjælp til at håndtere din skattebyrde, planlægning af skattebetaling, rådgivning om skatteretlige spørgsmål og mere.

Finansiel planlægning: Dette omfatter hjælp til at planlægge din økonomi, inklusive investeringsrådgivning, opsparing, pensionsplanlægning og mere.

Marketing og branding: Dette inkluderer hjælp til at opbygge og markedsføre dit brand, udvikling af en markedsføringsstrategi, oprettelse af en hjemmeside og mere.

Forretningsudvikling: Dette omfatter hjælp til at vækste og udvikle din virksomhed, inklusive strategisk planlægning, innovation, produktudvikling og mere.

ESG-rådgivning: Dette omfatter rådgivning om bæredygtighed, inklusive CSR (Corporate Social Responsibility), miljøvenlige forretningspraksis og mere.

IT-support: Dette inkluderer hjælp til at vedligeholde og administrere dine IT-systemer, inklusive databaser, netværk, software og mere.

Juridisk rådgivning: Dette omfatter hjælp til at navigere i juridiske spørgsmål, inklusive kontraktforhandlinger, tvister, immaterielle rettigheder og mere.

HR-rådgivning: Dette omfatter hjælp til at administrere dine medarbejdere, inklusive ansættelse, kontraktforhandlinger, medarbejderudvikling og mere.

Ledelsesrådgivning: Dette omfatter hjælp til at forbedre dine ledelsesevner, inklusive teambuilding, strategisk planlægning, kommunikation og mere.

Mellempakke:

Regnskabstjek og -optimering: Gennemgang af virksomhedens regnskab for at identificere eventuelle fejl og mangler og optimere processerne for bedre økonomisk styring.

Marketingstrategi og -planlægning: Udarbejdelse af en omfattende marketingstrategi, der tager højde for virksomhedens målgruppe og markedsvilkår, samt planlægning og implementering af konkrete marketingaktiviteter.

Forretningsudvikling og rådgivning: Rådgivning og sparring omkring virksomhedens strategiske retning og muligheder for vækst og udvikling på både kort og lang sigt.

HR- og personalehåndtering: Hjælp til rekruttering og ansættelse af medarbejdere, udarbejdelse af ansættelseskontrakter og HR-politikker samt generel rådgivning om personalehåndtering.

Bronzepakke (Regnskab)

Bogføring af fakturaer og bilag

Momsindberetning

Årsregnskab

Oprettelse af virksomhed (CVR-nummer, registrering hos SKAT, osv.)

Rådgivning og support vedrørende regnskabsmæssige spørgsmål

Pris: 5.000 kr. pr. måned

Timeantal: Op til 10 timer pr. måned

Bronzepakke (Marketing)

Oprettelse af hjemmeside

Basis SEO-optimering

Oprettelse og administration af sociale medieprofiler

Oprettelse af Google My Business-profil

Basis e-mail marketing (oprettelse af kampagner og udsendelse af nyhedsbreve)

Pris: 5.000 kr. pr. måned

Timeantal: Op til 10 timer pr. måned

Starter Pack inkluderer følgende serviceydelser:

Regnskab:

Bogføring af indtægter og udgifter

Momsafstemning og -indberetning

Årsregnskab og skatteopgørelse

Adgang til online regnskabsprogram

Marketing:

Grundlæggende hjemmeside med 4 sider

Oprettelse af Google My Business-profil

Oprettelse af Facebook-side

Grafisk design af logo

1 annoncekampagne på Facebook eller Google Ads

Timer:

5 timer regnskab

10 timer marketing

Pris:

6.995 kr. pr. måned (ekskl. moms)

inkluderer følgende serviceydelser:

Scroll to Top