Regnskabet


Styringsværktøj til

din virksomhed

Regnskabet er dit styringsværktøj i virksomheden, men bruges også til at opfylde statens regler om regnskabspligt.

Reglerne, for hvordan du skal udarbejde dit regnskab, afhænger af din virksomheds størrelse. Når du driver virksomhed, skal du lave et regnskab, der viser alle de økonomiske aktiviteter, dit firma har haft i løbet af et år.

Regnskabet skal føres regelmæssigt og dokumenteres med bilag

(fakturaer, regninger, lønsedler, kontoudtog m.v.) Typisk udarbejdes regnskabet som en årsrapport, men andre perioder, fx måneds- eller kvartalsregnskaber kan også tænkes.

Regnskabet udarbejdes normalt på grundlag af bogføringen.

Årsregnskabet skal være ført sådan, at SKAT kan se, hvordan du har

beregnet overskuddet i firmaet. Når du har en enkeltmandsvirksomhed, skal du betale indkomstskat af dit overskud

HVEM SKAL UDARBEJDE BOGFØRING OG REGNSKAB?

Er du i stand til at styre de forskellige økonomiske rutiner, vil du have løst de fleste af dine administrative forpligtelser.

Du behøver dog ikke selv at lave bogføring m.v. Da regnskabet kan være kompliceret, vælger mange selvstændige erhvervsdrivende at lade en revisor, en freelance bogholder eller et erhvervsservicefirma til at udarbejde årsregnskabet, også selv om der ikke er formelt krav herom.

I opstartåret kan det være en god idé at have revisorhjælp, hvis man ikke selv fagligt er “på hjemmebane” med regnskabsforhold. Efterfølgende vælger hovedparten fortsat at lade en revisor ordne regnskabet og andre

skatteforhold.

Efter et par år vælger nogle at spare pengene til revisor og forsøger selv at lave regnskabet. Har man lidt forstand på regnskabsforhold, kan dette da også være en overkommelig opgave.

TIPS & TRICKS

If you live in a city, look around as you walk about at night. Look at the shadows cast by street lamps, headlights.

Regnskabsklasser


Styringsværktøj til

din virksomhed

Bilagene skal gemmes i fem år. Du behøver ikke selv at føre regnskabet, men det er dit ansvar, at det er i orden.

Regnskabsklasse A

Virksomheder i denne regnskabsklasse er:

  • Virksomheder med personligt ansvar
  • Interessent- og kommanditselskaber, hvor ingen af de ansvarlige deltagere er kapitalselskaber
  • Små virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.


Klasse A kan nøjes med skatteregnskab.Hvis du er indehaver af en personligt ejet virksomhed, har du kun pligt til at indgive et skatteregnskab.Et skatteregnskab bygger på de skattemæssige regler, der gælder for afskrivninger og indkomstopgørelser.I et skattemæssigt regnskab kan du benytte de afskrivnings- og fradragsregler, skatteloven giver dig mulighed for.

Regnskabsklasse B

  • Virksomheder i denne regnskabsklasse er:
  • Små aktieselskaber og anpartsselskaber
  • Kapitalselskabsejede interessentskaber, kommanditselskaber og erhvervsdrivende fonde
  • Små virksomheder med begrænset ansvar – undtagen de helt små, som hører under A.

Regnskabsklasse C

Virksomheder i denne regnskabsklasse er:

  • Mellemstore og store aktieselskaber og anpartsselskaber
  • Kapitalselskabsejede interessentskaber og kommanditselskaber.


TIPS & TRICKS

If you live in a city, look around as you walk axbout at night. Look at the shadows cast by street lamps, headlights.

Services


The world looks different at night

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

TIPS & TRICKS

If you live in a city, look around as you walk about at night. Look at the shadows cast by street lamps, headlights.

Scroll to Top