Tips til dit regnskab


Bilag

Bilagene skal gemmes i fem år. Du behøver ikke selv at føre regnskabet, men det er dit ansvar, at det er i orden.

Regnskabsklasse A

Virksomheder i denne regnskabsklasse er:Virksomheder med personligt ansvarInteressent- og kommanditselskaber, hvor ingen af de ansvarlige deltagere er kapitalselskaberSmå virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af Lov om visse erhvervsdrivendevirksomheder.

Klasse A kan nøjes med skatteregnskab. Hvis du er indehaver af en personligt ejet virksomhed, har du kun pligt til at indgive et skatteregnskab.

Klasse A kan nøjes med skatteregnskabHvis du er indehaver af en personligt ejet virksomhed, har du kun pligt til at indgive et skatteregnskab.

Et skatteregnskab bygger på de skattemæssige regler, der gælder for afskrivninger og indkomstopgørelser.

I et skattemæssigt regnskab kan du benytte de afskrivnings- og fradragsregler, skatteloven giver dig mulighed for.

Regnskabsklasse B

Virksomheder i denne regnskabsklasse er:

må aktieselskaber og anpartsselskaberKapitalselskabsejede interessentskaber, kommanditselskaber og erhvervsdrivende fondeSmå virksomheder med begrænset ansvar – undtagen de helt små, som hører under A.


Regnskabsklasse C

Regnskabsklasse C

Virksomheder i denne regnskabsklasse er:Mellemstore og store aktieselskaber og anpartsselskaberKapitalselskabsejede interessentskaber og kommanditselskaber.

TIPS & TRICKS

If you live in a city, look around as you walk about at night. Look at the shadows cast by street lamps, headlights.

Scroll to Top